آثارعينی ماليات متضمن پرداخت آن

مالیات یکی از پایدارترین و همیشگی ترین درآمدهای دولت به حساب می آید. اگر چه گفته می شود مالیات، شاه کلید اقتصاد بدون نفت است، اما این حرف به آسانی تحقق پیدا نمی کند و مستلزم تغییرات بسیاری است و مهمترین تغییر نیز می بایست در نگرش مردم به مالیات و جایگاه آن در اقتصاد کشورشان ایجاد گردد و این امر با تغییر فرهنگ مالیاتی جامعه امکانپذیر است.

فرهنگ مالیاتی، مجموعه رفتارها و مناسبات بین مودیان با نظام مالیاتی کشور و نهایتا نظام مالیاتی با آحاد جامعه می باشد لذا فرهنگ سازی در عرصه مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی دارد که باید به آنها توجه کند چون هم مالیات می گیرد و هم آن را هزینه می نماید.

یکی از این وظایف، افزایش آگاهی مردم نسبت به مصارف مالیاتی پرداخت شده توسط خودشان می باشد. بنابراین مردم می بایست درخصوص نحوه مصرف عادلانه و متوازن مالیات اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند تا در زمینه پرداخت آن مشارکت نمایند. از این رو می توان گفت شفاف سازی موارد مصرف مالیات یکی از عواملی است که به رشد فرهنگ مالیاتی نیز کمک میکند.

امروزه در اکثر کشورها شیوه وصول مالیات از روش اجبار مؤدیان به پرداخت مالیات به روش اختیاری و خوداظهاری پرداخت مالیات تغییرکرده است. این تغییر شیوه در وصول مالیات ، باعث افزایش تمرکز سازمان های مالیاتی بر توسعه فرهنگ و تمکین مالیاتی جهت نیل به اهداف آنان گردیده است. یکی از مهمترین عوامل موثر در چنین تمکین داوطلبانه ای ، افزایش شفاف سازی و اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی کشور می باشد و این محقق نمی گردد مگر اینکه خود مالیات دهندگان شاهد مصرف مالیات های پرداختی خود در جامعه و بهبود شرایط زندگیشان باشند. در بسیاری از کشورها مالیات در همان منطقه‌ای که دریافت گردیده است مصرف میشود تا مردم بهبود شرایط خود را مستقیماً مشاهده کرده و با مقایسه وضعیت خود با مناطقی که مالیات کمتری می دهند به پرداخت مالیات تشویق شوند. در همین راستا و در اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله پنجم نیز عوارض وصولی ارزش افزوده ، موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد.

همچنین برای نمونه می توان به نقش ملموس مالیات در بخش سلامت و خدمات شهری از منابع مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود که برای هزینه سلامت و مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابرشهری و غیره اشاره نمود.

بنابر این باید بسترهایی به‌ وجود آید تا پرداخت مالیات‌ جزو وظایف و تكالیف مهم آحاد جامعه تلقی و این باور عمومی ایجاد شود كه مالیات‌ها صرف امنیت و رفاه اجتماعی ، احداث مراكز درمانی و كارهای عمرانی و زیربنایی میگردد و مردم خود از مزایای آن بهره‌مند شده و فردای خود و فرزندانشان را می سازند، در آن‌ صورت با رغبت و تمایل بیشتری نسبت به پرداخت مالیات اقدام خواهند كرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *