آیا می‌توان دو مستمری گرفت؟

مستمری

کارفرما هستم. یکی از کارگرانم هفته گذشته، در منزل خود فوت شده و دارای همسر و یک فرزند است. در کارگاه اینجانب چهار سال سابقه کار دارد و حق بیمه آن نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده. آیا خانواده این شخص می‌توانند از مستمری برخوردار شوند؟ آیا به آنها هزینه کفن‌ودفن تعلق می‌گیرد؟ میزان آن چقدر است؟

طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده متوفی قبل از فوت دارای یک‌سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد که ۹۰ روز آن (سه ماه) ظرف یک‌سال قبل از فوت باشد، بازماندگان از مستمری فوت برخوردار می‌شوند. باتوجه به اینکه بیمه‌شده متوفای موصوف، قبل از فوت دارای چهار سال سابقه متصل بوده است، بنابراین بازماندگان می‌توانند از مستمری بهره‌مند شوند. ضمنا بابت بیمه‌شده متوفا یک‌ماه حداقل حقوق به عنوان کمک‌هزینه کفن‌ودفن، قابل پرداخت به بازمانده و وراث قانونی پرداخت می‌شود.
دختری هستم که هنوز ازدواج نکردم و پدر و مادرم در یک تصادف فوت کرده‌اند. هر دو آنها بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان بوده‌اند. سؤالم این است که آیا فقط از یکی از مستمری‌ها برخوردار می‌شوم یا هر دو مستمری به من تعلق می‌گیرد؟
طبق بخشنامه شماره ۵۰ مستمری‌ها، شما می‌توانید از هر دو مستمری بهره‌مند شوید.

خانمی که بازنشسته است و خود از سازمان مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر می‌تواند از مستمری بازماندگان هم برخوردار شود و هر دو مستمری را بگیرد؟

خانمی که بازنشسته یا ازکارافتاده است و از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر بیمه‌شده خود، در صورت وجود سایر شرایط مندرج در ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، از هر دو مستمری می‌تواند برخوردار شود.

همسرم بیمه‌شده تامین اجتماعی بوده که چند ماه قبل فوت شده است. برای برقراری مستمری به شعبه مراجعه کرده‌ام ولی هنوز پس از چندماه مستمری‌ام برقرار نشده. شعبه پاسخ درست و روشنی نمی‌دهد. چرا باید برقراری مستمری اینقدر طول بکشد؟ لطفا در این مورد توضیح دهید؟

اگر سوابق بیمه‌شده متوفی در آخرین شعبه پرداخت حق بیمه، تجمیع شده باشد، معمولا زمان زیادی برای صدور حکم برقراری مستمری لازم نیست و این موارد اکثرا ظرف یک‌هفته برقرار می‌شود، ولی اگر نیاز به جمع‌آوری سوابق از شعبه‌های دیگر باشد زمان صدور حکم طولانی‌تر خواهد بود.

به موجب بخشنامه ۳۹ مستمری‌ها، راجع به «تسریع در برقراری احکام مستمری بازماندگان» این مدت نباید از یک‌ماه بیشتر طول بکشد. در مواردی نیز به‌خاطر کسر سابقه و فقدان اسناد و مدارک لازم و نیاز به پیگیری‌های بیشتر از مراجع قضایی و اداری ممکن است برقراری مستمری بیش از مدت فوق‌الذکر باشد که بعضا به چندماه نیز بالغ می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی ۶۰درصد از احکام صادره در سال ۹۴ ظرف کمتر از یک‌ماه صادر شده‌اند و براساس آمار مذکور حداقل مدت صدور احکام ۴۸ساعت و حداکثر آن ۱۳۰روز گزارش شده است.

خانمی همسرش بیمه‌ رانندگان بوده، پس از فوت همسر، تنها بازمانده که وی بوده و مستمری دریافت می‌کرد نیز فوت شده است. فرزندانش مشمول مستمری نیستند، چون سن‌شان بالاست.آیا هزینه کفن‌ودفن به بازماندگان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ فرزندان ایشان همه بالغ هستند و فرزند کوچک و تحت تکفل ندارد.مهلت مراجعه و دریافت هزینه کفن‌ودفن پس از فوت چقدر است؟

بله، بابت فوت همسر بیمه‌شده اصلی، هزینه کفن‌ودفن تعلق می‌گیرد و ربطی به تحت کفالت بودن بازمانده ندارد. این مبلغ کمکی است بابت تامین هزینه‌های کفن‌ودفن متوفا که به وراث قانونی وی قابل پرداخت است. مشکلی که در این خصوص به‌وجود می‌آید و ممکن است باعث تاخیر در پرداخت کمک‌هزینه مذکور شود، شناسایی و معرفی فرد واجد شرایط برای اخذ مبلغ کمک‌هزینه است که احراز آن با برگه انحصار وراثت یا تاییدیه دادگاه و شوراهای حل اختلاف میسر خواهد بود.

مهلت و محدودیت زمانی برای مراجعه برای اخذ هزینه فوق در مقررات موجود پیش‌بینی نشده است. این کمک‌هزینه بر اساس حداقل حقوق سال فوت، قابل پرداخت است. بنابراین اگر مراجعه و درخواست مربوط به سال‌های قبل باشد حداقل حقوق همان سال پرداخت می‌شود.

کارگری ۱۸روز در یک کارگاه سابقه کار دارد که فوت می‌کند. آیا خانواده وی از مستمری برخوردار می‌شوند یا خیر؟ تعهد کارفرما در قبال این کارگر و خانواده‌اش چیست؟

اگر فوت کارگر ناشی از حادثه کار باشد، یعنی در محل کارگاه و ملحقات آن فوت کرده، خانواده وی از مستمری فوت برخوردار می‌شوند، ولی اگر فوت غیرناشی از کار باشد، خیر. برقراری مستمری فوت غیرناشی از کار منوط به داشتن حداقل یک‌سال سابقه در۱۰سال قبل از فوت است که ۹۰ روز آن در سال آخر باشد. در مورد تعهدات کارفرما در مورد کارگری که فوت می‌کند لازم به توضیح است که در این خصوص نیز مسئله دو بعد دارد، اگر فوت در محل کارگاه باشد و کارفرما با توجه به نظر بازرس اداره کار مقصر شناخته شود، کارفرما می‌باید به میزان تقصیر دیه پرداخت کند. موضوع دیه توسط دادگاه تعیین و رای مقتضی صادر می‌شود. در این حالت همچنین کارفرما موظف به پرداخت خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی از بابت پرداخت مستمری به خانواده متوفا و هزینه‌های درمانی مربوطه به میزان تقصیر تعیین شده است. در صورتی که فوت ناشی از کار نباشد، کارفرما فقط موظف به پرداخت مطالبات کارگر شامل حقوق معوقه، حق سنوات، مرخصی‌های پرداخت نشده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *