عملکرد بودجه در ۴ ماه نخست سال ٩۶/ کاهش جزئی درآمد مالیاتی

درآمد مالیاتی

اتاق بازرگانی تهران جزییات عملکرد بودجه طی چهار ماه نخست سال ١٣٩۶ را منتشر کرد.

 

به گزارش ایبِنا، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: طبق آنچه بودجه ۴ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار گرفت؛ درآمدها شامل ٣٧.۵ هزار میلیارد تومان با ۵.۷ درصد کاهش، درآمد مالیاتی؛ ٢٩.٧ هزار میلیارد تومان (کاهش جزئی)، هزینه های جاری؛ ٧۴.١ هزار میلیارد تومان(٢٢.۶ درصد رشد) بوده است.

همچنین، واگذاری دارایی سرمایه ای؛ ٢۶.٢ هزار میلیارد تومان(١۴۵درصد رشد)، منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی؛ ٢۶.١ هزار میلیارد تومان( ١۴٧درصد رشد)، هزینه های عمرانی؛ ١.٢٨ هزار میلیارد تومان( ٢٣.۵درصد رشد)، واگذاری دارایی مالی؛ ١٧.۴ هزار میلیارد تومان(٢٨.۵درصد رشد) و در نهایت تملک دارایی مالی؛ ١.٢ میلیارد تومان با ۵٨.١درصد رشد بوده است.

از سویی دیگر، وضعیت درآمد مالیاتی طی ۴ ماه نخست ١٣٩۶ را که شامل ارقام مطلق و درصد تغییر نسبت به مدت مشابه ١٣٩۵است را می توان به طور اختصار به آن اشاره کرد که شامل؛ درآمد مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی؛ ۶.۴ هزار میلیارد تومان(٧.٨درصد کاهش)، درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی؛ ١.۶ هزار میلیارد تومان(۶درصد رشد)، درآمد مالیات مشاغل؛ ١.٨ هزار میلیارد تومان(١٣درصد افزایش)، درآمد مالیات بر واردات؛ ٢.۵ هزار میلیارد تومان( ١٨درصد رشد) و درآمد مالیات بر ارزش افزوده؛ ٧.٩ هزار میلیارد تومان(١۵درصد افزایش) است.

در بخش دیگر برخی متغیرهای پولی در تیر ماه ١٣٩۶ قرار دارد. در این میان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ۶٢ هزار میلیارد تومان است که سهم دولت، ٣۵ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی، ٢٧ هزار میلیارد تومان رابه خود اختصاص می دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رقمی معادل ١٠٨ هزار میلیارد تومان را شامل می شود. حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نیز ۱۲۹۹.۶ هزار میلیارد تومان با ٢٣.٨درصد رشد نسبت به تیر ١٣٩۵ است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *