نحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی

بازگشت به نامه ۲۵۹/۱۸۵۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ابتدا به اطلاع می رساند پیام سامانه در خصوص سقف ماده شش خطای سامانه نبوده و اخطار کسب و کاری می باشد که بواسطه ی عبور از سقف مجاز صادر می گردد . شایسته بود برای سازوکار پرداخت علی الحساب و با سپردن تضامین برای افزایش سقف مجاز ، تمهیدات لازم در سامانه قبل از راه اندازی و کنترل سقف مجاز اتخاذ می گردید . علی ایحال طی چند هفته اخیر بطور جدی برنامه ریزی لازم برای ایجاد درگاه پرداخت و برقراری ارتباط با کارتابل مالیاتی برای افزایش سقف حد مجاز از طریق ارائه تضامین در دستور کار قرار گرفته و تا قبل از اول مهر سال جاری انجام خواهد پذیرفت . لازم بذکر است تا زمان راه اندازی این امکان ، در صورت نیاز مودی برای افزایش سقف مربوطه ، اقدامات لازم در ادارات کل مالیاتی مبذول و نتیجه جهت اعمال در سامانه مودیان برای این معاونت ارسال گردد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *