خدمات حسابداری و مالیاتی

  خدمات ما در حوزه مالی و حسابداری بشرح ذیل است: انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی. تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه. ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب. ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ). طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه Read more about خدمات حسابداری و مالیاتی[…]

دفاتر قانونی

تحریر دفاتر

تحریر دفاتر (قانونی) چیست ؟ دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که جهت ثبت روند ها و روال های مالی می بایست هر شرکت ،موسسه و یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد باید از آنها استفاده نماید . در دفاتر قانونی Read more about تحریر دفاتر[…]