رسیدگی مالیاتی

بحشنامه تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی

بخشنامه، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام کنند. متن این بخشنامه به شرح زیر است: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ Read more about بحشنامه تعیین گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی[…]