درباره ما

موسسه حسابداری و خدمات مالی حساب میزان با اسم ثبتی حساب میزان کاردان عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو انجمن حسابداری ایران،فعالیت های حرفه ای خود را با بهره گیری از کادر مجرب و نیروهای متخصص در زمینه حسابداریو مالی، امور مالیاتی و بیمه ای، نرم افزار و پیادهسازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین آموزش دروس تخصصی حسابداری با اتکاء به سال ها تجربه مدیران و کارکنان خود جهت خدمت رسانی هر چه بهتر به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1392 در استان تهران آغاز به کار نموده است.