مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مدیران موسسه

مدیران موسسه حسابداری حساب میزان

شرکاء و مدیران مؤسسه

محمد قیطاسی(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) : دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری، بیش از۶ سال تجربه حسابداری وخدمات مالی و سابقه مشاوره مالی و طراحی سیستم های مالی و صنعتی.

نصیر شریفی مجد(نائب رئیس هیات مدیره) : دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری، ۲ سال تجربه تدریس، ۴سال سابقه حسابداری و تجربه سرپرستی امور مالی و اداری در شرکتهای پیمانکاری و دولتی.

علی فراهانی(عضو هیات مدیره) : دارای مدرک کارشناسی حسابداری، بیش از بیست سال تجربه حسابرسی، حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی در شرکتهای دولتی، بازرگانی، پیمانکاری، صنعتی و … .

برخی از سوابق کادر فنی مؤسسه

الف) سوابق حرفه ای:
سابقه خدمت در موسسه حسابداری حساب میزان
سابقه خدمت در سازمان حسابرسی

ب)مدیر مالی شرکتهای :
سابقه مدیریت اداری ومالی درشرکت کیمیا تدبیر آریا
سابقه مدیریت اداری ومالی درشرکت پیمانکاری اسکان ری

پ)حسابدار :
شرکت ساختمانی برج آوران ابنیه
شرکت تولیدی آبوند
سازمان تاکسیرانی قرچک
شهرداری قرچک

ت)تدریس :
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قرچک

با سپاس از زمانی که جهت مطالعه این رونوشت صرف نمودید.