شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

اهداف موسسه

اهداف موسسه حساب میزان

 

  • حفظ رهبری بازار و پیشتازی در عرضه خدمات مالی در کشور
  •  حفظ موسسه به عنوان برند برتر در بازار
  •  کسب جایگاه معتبر در بازارهای داخلی و بین المللی
  • ارتقاء فناوری و کیفیت خدمات
  • سرمایه گذاری در ارتقا رتبه موسسه