مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

سوابق موسسه

AboutUs
موسسه حسابداری و خدمات مالی حساب میزان با اسم ثبتی حساب میزان کاردان با شماره ثبت ۱۴۳ ثبت شده دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو انجمن حسابداری ایران با تجربه مدیران مالی خود و با این عقیده که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری مربوط، قابل اتکاء و مفید مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری می باشد و دستیابی به اطلاعات مالی و حسابداری مذکور جز با استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست، به منظور رفع نیازهای حسابداری و مدیریتی شرکت ها، موسسات، کارخانجات وارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی، فعالیتهای حرفه ای خود را با بهره گیری از كادر مجرب و نیروهای متخصص در زمینه حسابداری و مالی، امور مالیاتی و بیمه ای ، نرم افزار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با اتكاء به سال ها تجربه مدیران خود جهت خدمت رسانی هر چه بهتر آغاز به فعالیت نموده است.

الف)برخی از خدمات مشاوره:
شرکت تولیدی آبوند
شرکت پیمانکاری برج آوران
شرکت تولیدی پوشاک الیسا ایرانیان
شرکت چهار فصل مربع
پلاستیک سازی ابراهیم پور

ب)برخی از خدمات اصلاح حساب:
شرکت راه سازی لاوان پیشرو
شرکت ایده نگار پیشتاز

پ)برخی از خدمات طراحی سیستم:
شرکت پارس گاز رستاک
رستوران آذری
ماشین سازی سام

ت) برخی از خدمات مالیاتی:
شرکت تولیدی آبوند
شرکت پیمانکاری برج آوران
شرکت تولیدی پوشاک الیسا ایرانیان
بنگاه کار آفرین
فروشگاه جهانگیر

با سپاس از زمانی که جهت مطالعه این رونوشت صرف نمودید.