مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

دروس تخصصی حسابداری

تدریس خصوصی و عمومی، دروس تخصصی رشته حسابداری توسط موسسه حساب میزان به شرح زیر میباشد.

• دروس تخصصی مقطع ارشد

• دروس تخصصی مقطع کارشناسی

• دروس تخصصی مقطع کاردانی

• دروس تخصصی مقطع دیپلم