مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

دوره های کوتاه مدت

دوره های آموزشی کوتاه مدت موسسه حساب میزان به شرح زیر میباشد.

• حسابداری مقدماتی

• حسابداری پیشرفته

• جامع حسابداری کاربردی

• محاسبه بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)

• نحوه حسابداری دفاتر قانونی و تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه عملکرد

• توابع کاربردی اکسل در حسابداری

• تهیه و تنظیم صورتهای مالی

• محاسبه حقوق دستمزد و تهیه لیست بیمه و مالیات

• نحوه تنظیم گزارش و گردش صورت جریان وجوه نقد Cash Flow

• نحوه تهیه و تنظیم گزارشات ارزش افزوده و معاملات فصلی و آشنایی با قوانین و معافیت های ارزش افزوده تحت نرم افزار TTMS

• حسابداری پیمانکاری