مرداد ۷, ۱۳۹۵

خدمات قابل ارائه

برخی از خدمات ما در حوزه مالی و حسابداری بشرح ذیل است :

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).
طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و اصلاح کدینگ نامناسب.
طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار.
طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده.
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.
انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره.
انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار) – برون سپاری.
انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما – برون سپاری.
تامین نیروی انسانی مورد نیاز ( مدیر مالی ، کارشناس مالی ، کارمند مالی ) بطور تمام وقت و یا پاره وقت.

خدمات مالیاتی:

تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال.
تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده.
تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش.
تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل.
تنظیم لوایح مالیاتی.
پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی.
ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی.
ثبت نام ارزش افزوده.

خدمات بیمه:
آیا میدانید بخشنامه های بیمه ائی چگونه و چه زمانی اجرا می شوند ؟
آیا میدانید ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه شامل چه مواردی می شود ؟
آیا میدانید وضعیت مستندات مالی شما تا چقدر پاسخگوی حسابرسان بیمه ائی است ؟
“همه این سؤالات مایه نگرانی شماست که با برون سپاری امور مالی به مؤسسه ما ، قابل پاسخگوئی است .”

ثبت نام و اخذ کد کارگاهی.
رسیدگی به اسناد حسابداری با نگاه حسابرسی بیمه ایی.
تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد.
رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری.
تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی.
پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف.

خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی و بیمه شرح داده شده بوسیله کارشناسان مجرب و حرفه ای بر پایه تعهد و ضمانت کاری صورت می پذیرد.

که این امر باعث گردیده است موسسه حسابداری حساب میزان یکی از متعهدترین موسسات خدمات مالی در استان تهران گردد.