مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

مالی و حسابداری

خدمات تخصصی حسابداری

خدمات ما در حوزه مالی و حسابداری بشرح ذیل است :

انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی .
تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).
طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و اصلاح کدینگ نامناسب.
طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار
طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.
انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره
انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار) – برون سپاری
انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما – برون سپاری
تامین نیروی انسانی مورد نیاز ( مدیر مالی ، کارشناس مالی ، کارمند مالی ) بطور تمام وقت و یا پاره وقت