خدمات ما

موسسه حسابداری حساب میزان کاردان چه خدمات مالی ارائه می دهد ؟

موسسه خدمات مالی ، حسابداری و حسابرسی حساب میزان کاردان با بهره مندی از کادری مجرب و با تجربه توانایی دارد به شرکت های خدماتی  ، شرکتهای تولیدی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکتهای صنعتی ، شرکتهای بازرگانی و فروشگاه های بزرگ انواع خدمات مالی ، مالیاتی و بیمه ای را به شرح زیر ارائه دهد :
ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی
مالیاتی
مالی و حسابداری
طراحی و راه اندازی سیستم قیمت تمام شده
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی.
انجام انبارگردانی میان دوره ایی و پایان دوره
انجام کلیه خدمات حسابداری در محل دفتر شما ( اعزام حسابدار/ استقرار حسابدار) – برون سپاری
انجام کلیه خدمات حسابداری در خارج از دفتر کار شما و کاهش هزینه های سرباری شما – برون سپاری
تامین نیروی انسانی مورد نیاز ( مدیر مالی ، کارشناس مالی ، کارمند مالی ) بطور تمام وقت و یا پاره وقت
انجام کلیه امور حسابداری و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی .
تبدیل سیستم دستی حسابداری به مکانیزه.
ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتأسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب.
ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه ).
طراحی و راه اندازی سیستم های مکانیزه حسابداری و طراحی کدینگ و اصلاح کدینگ نامناسب.
طراحی و راه اندازی سیستم انبار و ارائه کدینگ جامع انبار
تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال
تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل
تنظیم لوایح مالیاتی
پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی
ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی
ثبت نام ارزش افزوده
ثبت نام و اخذ کد کارگاهی
رسیدگی به اسناد حسابداری با نگاه حسابرسی بیمه ایی
تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد
رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری
تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف