بیمه

بخشودگی جریمه بیمه کارفرمایان تا ۱۰ تیر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشودگی جریمه بیمه و با بیان اینکه برای کمک به کارآفرینان، طرح اشتغال فراگیر در حال اجرا است گفت: طبق این طرح کارگران بیمه اولی که در سایت سازمان فنی حرفه ای ثبت نام کنند به مدت یکسال از پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره Read more about بخشودگی جریمه بیمه کارفرمایان تا ۱۰ تیر[…]