رسیدگی مالیاتی

عملکرد بودجه در ۴ ماه نخست سال ٩۶/ کاهش جزئی درآمد مالیاتی

اتاق بازرگانی تهران جزییات عملکرد بودجه طی چهار ماه نخست سال ١٣٩۶ را منتشر کرد.   به گزارش ایبِنا، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: طبق آنچه بودجه ۴ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار گرفت؛ درآمدها شامل ٣٧.۵ هزار میلیارد تومان با ۵.۷ درصد کاهش، درآمد مالیاتی؛ ٢٩.٧ هزار میلیارد تومان (کاهش جزئی)، هزینه Read more about عملکرد بودجه در ۴ ماه نخست سال ٩۶/ کاهش جزئی درآمد مالیاتی[…]