بیمه

هشدار سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی برای حذف دفترچه هیچگونه وجهی دریافت نمی کندو بیمه شدگان فریب سوء استفاده کنندگان را نخورند.   در پی تماس تلفنی عده ای سودجو با بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت های درمانی برای ارائه کارت هوشمند تأمین اجتماعی در ازای دریافت وجه، سازمان تامین اجتماعی اعلام Read more about هشدار سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان[…]