دفاتر قانونی

ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاترقانونی

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاتر قانونی خبر داد و گفت: بازرسی از دفاتر قانونی که تا کنون توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی انجام می شد با محوریت ادارات کل و شعب تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن Read more about ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاترقانونی[…]

بیمه

هشدار سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی برای حذف دفترچه هیچگونه وجهی دریافت نمی کندو بیمه شدگان فریب سوء استفاده کنندگان را نخورند.   در پی تماس تلفنی عده ای سودجو با بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت های درمانی برای ارائه کارت هوشمند تأمین اجتماعی در ازای دریافت وجه، سازمان تامین اجتماعی اعلام Read more about هشدار سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان[…]

بیمه بیکاری

نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است

کارفرما مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید است. ١- پس از فوت کارفرما کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟ پاسخ: Read more about نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است[…]