سفته

۱۰نکته که هنگام کار با سفته باید در نظر داشت.

تصوری که در مورد سفته در ذهن خیلی از ما شکل گرفته در حدیست که از این وسیله تعهد پول می ترسیم یا تصور می کنیم نقطه ضعف بزرگی است که ممکن است بعدها علیه خودمان، از آن استفاده شود.   اما سفته بر خلاف این تصور مطلق، نکات و ویژگی های مختلفی دارد که Read more about ۱۰نکته که هنگام کار با سفته باید در نظر داشت.[…]