رسیدگی مالیاتی

اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان

طرح جامع مالیاتی : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با وزیر امور اقتصادی ودارایی، دو اقدام مهم سازمان را اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان عنوان کرد.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد که میزبان وزیر اموراقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور Read more about اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان[…]