حقوق

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره‌وقت

کارشناس ارشد حسابداری در بیان جزئیات نحوه محاسبه عیدی کارگران پاره وقت و ساعتی در پایان سال گفت: مطابق ماده ۳۹قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی کار کرده‌اند، به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت می‌شود. محمد قیطاسی در گفت وگو  با تسنیم، درباره نحوه Read more about نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره‌وقت[…]