فرار مالیاتی

فراریان مالیاتی به بهشت نمی‌روند

«طبق آمارها بین ١۴ تا ٣٠‌ هزار میلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و… فراریان مالیاتی وجود دارد»؛ این اظهارنظر قابل‌تأمل رئیس سازمان مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران درحالی است که به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی، در شش ماه اول سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از Read more about فراریان مالیاتی به بهشت نمی‌روند[…]