رسیدگی مالیاتی

نصاب معاملات سال ۹۷ اعلام شد

  نصاب معاملات توسط هیأت وزیران (موضوع قانون برگزاری مناقصات) برای سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد Read more about نصاب معاملات سال ۹۷ اعلام شد[…]

رسیدگی مالیاتی

اطلاعیه در خصوص امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ازامکان ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خبر داد و تصریح کرد آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ که اطلاعات معاملات فصلی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق Read more about اطلاعیه در خصوص امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶[…]