پرسش و پاسخ در رابطه با قوانین کار

نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار به چه نحو می باشد؟ اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه Read more about پرسش و پاسخ در رابطه با قوانین کار[…]

حقوق

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره‌وقت

کارشناس ارشد حسابداری در بیان جزئیات نحوه محاسبه عیدی کارگران پاره وقت و ساعتی در پایان سال گفت: مطابق ماده ۳۹قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی کار کرده‌اند، به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت می‌شود. محمد قیطاسی در گفت وگو  با تسنیم، درباره نحوه Read more about نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره‌وقت[…]