چک

ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال ابطال شد

چک برگشتی: در رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چک برگشتی، بانکها (موسسه حسابداری)حق اعمال محرومیت(اعطای تسهیلات،افتتاح حساب وسایرخدمات بانکی) علیه مشتریان دارای چک برگشتی را ندارند. جهت دریافت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چک برگشتی اینجا کلیک کنید.