بیمه

بخشودگی جریمه بیمه کارفرمایان تا ۱۰ تیر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشودگی جریمه بیمه و با بیان اینکه برای کمک به کارآفرینان، طرح اشتغال فراگیر در حال اجرا است گفت: طبق این طرح کارگران بیمه اولی که در سایت سازمان فنی حرفه ای ثبت نام کنند به مدت یکسال از پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره Read more about بخشودگی جریمه بیمه کارفرمایان تا ۱۰ تیر[…]

بیمه بیکاری

نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است

کارفرما مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید است. ١- پس از فوت کارفرما کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟ پاسخ: Read more about نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است[…]