حقوق

افزایش حداقل حقوق تا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات حقوق که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل حقوق سال ٩٧ منجر خواهد شد.   به گزارش شرق، موضوعی که همواره Read more about افزایش حداقل حقوق تا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان[…]