مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

همکاری با ما

دعوت به همکاری

الف) حسابدار: دو نفر لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری، دارای حداقل سه تا پنج سال سابقه کار مفید و موثر، با دانش تئوری مناسب، تسلط نسبی به زبان انگلیسی و اکسل و دارای انگیزه کاری بالا و فعال، ترجیحاٌ دارای سابقه کار در موسسات حسابداری و حسابرسی معتبر به همکاری دعوت می شوند.

ب) کمک حسابدار: لیسانس حسابداری، دارای معدل بالا، انگیزه کاری و آشنایی مناسب با اکسل و تئوری مناسب.

===================================================

متقاضیان محترم لطفاٌ رزومه کامل خود شامل: مشخصات فردی، تحصیلی، کاری، توانائیهای خود و همچنین حقوق درخواستی مورد نظر را به رایانامه موسسه به نشانی jobs@hesabmizan.ir ارسال نمایید تا جهت ارزیابی علمی و تجربی دعوت به مصاحبه شوند.