روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)

روز حسابدار

روز حسابدار محافظت از رسالت‌های حرفه‌ای؛ قانونی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی جامعه حسابداری ایران است. همه کسانی که علاقه‌مند به{...}

Continue Reading....Continue Reading....