روز حسابدار

روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)

روز حسابدار محافظت از رسالت‌های حرفه‌ای؛ قانونی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی جامعه حسابداری ایران است.

همه کسانی که علاقه‌مند به برقراری حکمرانی خوب و استقرار شفاف سازی و حساب خواهی و حساب دهی هستند در برگزار کردن با شکوه این روز مشارکت خواهند کرد.

«حسابداری» نیاز و الزام برقراری حاکمیت مردم سالاردر پرتوی شفاف سازی اقتصاد، پاسخگویی بازیگران اقتصاد و سیاست و «حسابرسی» چشم بیدار ملت در هزینه کردن بودجه سالانه است.

موسسه حسابداری حساب میزان، ۱۵ آذر روز حسابدار را به شما همراه عزیز شاد باش می گوید و امیددارد تلاش های ما کمکی هر چند ناچیز به ارتقاء و شناخت این حرفه کرده باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *