Category

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰

چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۰ که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آن اقدام شده است، تشریح شد.

ارزش افزوده

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *