مالیات
Category

۳۰درصد تخفیف مالیاتی برای والدین دهه ۶۰

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. در خصوص والدین دهه شصتی این تخفیف مالیاتی ۳۰ درصد است.

مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بر اساس بند ۹ تبصره ۶ لایحه، در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

در خصوص والدین دهه شصتی این تخفیف ۳۰ درصد است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *